Pelnytas pagyrimas

reikalingas vaikams

kaip saulės

šviesa gėlėms.

free website

3 a klasės darbo grafikas

Pirmadienis - 3 pamoka (lietuvių kalba);

Ketvirtadienis - 1 pamoka (matematika).


Pirmadieniais dirbsime specialiojo pedagogo kabinete (311 kab.), o ketvirtadieniais kartu su visa klase (specialusis pedagogas ir klasės mokytoja dirbs kartu). 

Tėvelių konsultavimo laikas

Kiekvieną ketvirtadienį laukiu tėvelių, kurie turi klausimų apie vaikų ugdymąsi, šiuo laiku - 10:40 - 12:00. 


Specialioji pedagogė - Greta Žiaunienė

Tikslas – siekti sudaryti palankias ugdymosi galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei susiduriantiems su sunkumais mokymo(si) procese. 

Uždaviniai:

1.      Stebėti mokinius, kurie ugdymo(si) procese patiria nesėkmes;

2.      Vertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;

3.      Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti geriau įsisavinti lietuvių kalbos ir matematikos dalykų mokomąją medžiagą;

4.      Bendradarbiauti su pedagogais ir mokinių tėvais specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.