Pelnytas pagyrimas

reikalingas vaikams

kaip saulės

šviesa gėlėms.

free website

Pamokos

Pirmadienis    Antradienis
Prevencinė programa    Lietuvių kalba
Lietuvių kalba    Lietuvių kalba
Muzika    Tikyba
Matematika    Kūno kultūra
     Pasaulio pažinimas
   
 Trečiadienis   Ketvirtadienis
Lietuvių kalba    Lietuvių kalba
Lietuvių kalba    Lietuvių kalba
Muzika    Matematika
Kūno kultūra    Dailė ir technologijos
Matematika    Dailė ir technologijos
   
Penktadienis  
Pasaulio pažinimas  
Matematika  
Lietuvių kalba  
Kūno kultūra