Pelnytas pagyrimas

reikalingas vaikams

kaip saulės

šviesa gėlėms.

free website

Kvalifikacijos tobulinimas

„Interacting in Madrid. Teaching ir learning strategies combining games and technology in the classroom“

Balandžio 19-27 dienomis 4 mokytojos iš Lietuvos: Panevėžio Mykolo Karkos lietuvių kalbos mokytoja Minolė Petronytė-Kairienė, Panevėžio „Rožyno“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Skirmantė Petrauskienė, Vilniaus Antakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Andra Ramanauskienė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytoja Lina Venskutė dalyvavo Comenius kvalifikacijos tobulinimosi kursuose Ispanijoje, Madride pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  Kursų tema: „Interacting in Madrid. Teaching ir learning strategies combining games and technology in the classroom“.  Šiuose interaktyvių mokymo ir mokymosi žaidimų ir technologijų panaudojimo galimybių kvalifikacijos tobulinimo veikloje dalyvavo daugiau nei 50 įvairių dalykų mokytojų iš 14 šalių. Kursai vyko anglų kalba.

 Pirmoji mokymų diena buvo skirta susipažinimui. Dalyviai gautose kortelėse su savo vardu, kartu gavo ir mįslę, kurią įminę visi buvo suskirstyti į ispaniškas šeimas: žymūs daininkai, dailininkai, garsūs vardai, istorinės asmenybės ir t.t. Kiekviena šeima turėjo sugalvoti savo dainą, šokį, vertybes, šūkį, herbą. Kursų metu kiekviena šeima rinko taškus, buvo įsteigtos nominacijos. Šeimos galėjo gauti taškų geriausiai, greičiausiai atlikdami užduotis, turėjo galimybę padėti vieni kitiems įveikti sunkesnes užduotis ir pan. Pabrėžta komandinio darbo mokykloje svarba, kuomet kiekvienas gali pritaikyti savo individualius gebėjimus, užduočių atlikimas grupėje padeda atsiskleisti ir ,,nurašytiems“ mokiniams, tik reikia jiems skirti darbą, atitinkantį jų jėgas ir galimybes. Svarbu mokiniams pateikti temą taip, kad ji motyvuotų, ,,užkabintų“ domėtis, ieškoti atsakymų. Mokinių motyvaciją įtakoja ir tai, kokios vertinimo ir įsivertinimo formos naudojamos, ar jos padeda stiprinti pasitikėjimą savimi, stebėti asmeninę pažangą.

Interaktyvi veikla Madride išsiskyrė tuo, kad kiekvieną dieną ateidami į užsiėmimus nežinojome, kuo būsime šiandien. Kursų vadovai pateikdavo  įvairių žaidybinių metodų, kuriuos galima naudoti mokantis ir mokant. Reikėjo įsijausti į skirtingų gyvūnų roles, vaidinti filmų scenas, gyvenimiškas situacijas, kurti pasakas be pabaigos, sakyti kuo daugiau sinonimų arba antonimų, piešti, diskutuoti, argumentuoti ir pan. Įvairių žaidimų metu buvo siekta suderinti klausymosi, kalbėjimo, loginio mąstymo, pastabumo, saviraiškos ir kt. įgūdžius. Nuolat vyko aktyvus mokymosi procesas, o ne pasyvus sėdėjimas suole, koks dar vis dažnai būna Lietuvos mokykloje. Po kiekvieno žaidimo, interaktyvios veiklos buvo skirtas laikas refleksijai. Jos metu dalinomės pamokose, kokias temas mokantis tai galėtų būti viena iš mokinių motyvavimo priemonių.

Įdomiausia šių kursų veikla - tai kultūros lobių medžioklė Madride. Jos metu išmaniųjų telefonų arba planšetinių kompiuterių pagalba ieškojome užkoduotų nuorodų, užduočių įvairiose miesto gatvėse. Bendradarbiaudami grupėse-šeimose susipažinome ir aplankėme įžymiausias Madrido vietas, kultūros ir istorinius paminklus, fotografavomės su ispanais, filmavomės miesto aikštėje, vaidinome. Lobių medžioklės metodo pagalba sužinojome naują būdą, kaip mokinių taip mėgstamus išmaniuosius telefonus, planšetes  panaudoti  žinių  įsivertinimui, apibendrinimui, testavimui. Refleksijos metu buvo akcentuota, kaip svarbu mokiniams pateikti ,,gerus“ klausimus, tokius, kurie skatintų mąstyti, patiems ieškoti kelio į teisingą atsakymą. Mokytojas – pažinimo idėjomis, kaip konkrečias veiklas, metodus, būdus galėtume panaudoti skirtingų dalykų proceso organizatorius, tik nurodantis kryptį, būdus mokomajai problemai spręsti, tačiau paties sprendimo ieško mokinys. Kūrybingai veikti, mąstyti mokiniai turi būti mokomi kiekvieną pamoką, bet kurioje situacijoje, ne tik dailės, muzikos ar technologijų pamokų metu. Tik tuomet galime tikėtis puikių ugdymo rezultatų. Visą savaitę atlikdami praktines užduotis mokytojai iš skirtingų šalių, dėstantys skirtingus dalykus mokėsi žaisti, įsijausti, įsiklausyti, suvokti, kaip žaidimas gali ne tik motyvuoti, įtraukti, bet žaidimų dėka galime daug sužinoti, išmokti,  įsivertinti. Esame ne tik mokytojai, bet ir klasės bei būrelių vadovai, renginių organizatoriai, režisieriai, dirbame su aktyviais, žingeidžiais mokiniais, tad šių kursų dėka stengsimės mokymąsi paversti įdomia ir prasminga veikla. Tarptautiniuose mokymuose įgyta patirtis ypač sustiprino pasitikėjimą savimi, padėjo naujai pažvelgti į mokytojo profesiją, pamoką. Grįžome pilnos idėjų ateinantiems mokslo metams, tikimės ir toliau sėkmingai bendradarbiausime, plėsime akiratį ir turėsime galimybę pasijusti tarptautinės bendruomenės narėmis dalyvaudamos švietimo paramos programoje „Erasmus+“.

Tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimosi kursai kursai yra puiki galimybė patobulinti anglų kalbos žinias, sociokultūrines kompetencijas, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių mokytojais. Kursų dalyvius supažindinti su Lietuva, Lietuvos švietimo sistema, kartu sužinoti kitų šalių švietimo sistemos panašumus ir skirtumus, prisidėti prie inovatyvaus Lietuvos, Lietuvos švietimo sistemos įvaizdžio kūrimo.

                                   _______________________________________________

Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursus finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.  Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Pradinio ugdymo tobulinimas

Antri metai dalyvauju Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamame projekte "Pradinio ugdymo tobulinimas", kuris yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas tęsis iki 2014 m. Turiu galimybę susipažinti su naujovėmis, dalintis patirtimi su respublikos mokytojais, atlikti savarankiškus, praktinius darbus,  bendrauti su lektoriais iš didžiosios Britanijos.

Rugsėjo 30 - spalio 4 dienomis buvau edukacinėje stažuotėje Suomijoje. Aplankėme keturias mokyklas, dvi suomiškas ir dvi švediškas, lankėmės nacionalinėje švietimo Taryboje, klausėmės universiteto lektorių paskaitų apie švietimo sistemą, mokytojų rengimą ir mokyklų projektavimo ypatumus. Visi buvome sužavėti tuo ką pamatėme. Ir aišku, truputėlį susipažinome su Suomijos sostine Helsinkiu ir fantastišku miesteliu Porvoo.

 

„IKT įrankių naudojimas tarpkultūriniam ir žiniasklaidos švietimui“( ICT AS A TOOL FOR INTERCULTURAL AND MEDIA EDUCATION).

 
 

   2012 metų rugsėjo 22 – 29 dienomis Portugalijoje, CFAE SEIXAL švietimo centre   dalyvavau Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursuose „IKT įrankių naudojimas tarpkultūriniam ir žiniasklaidos švietimui“( ICT AS A TOOL FOR INTERCULTURAL AND MEDIA EDUCATION). 

   Domiuosi viskuo, kas susiję su informacinių technologijų taikymu švietime, todėl seminaro tema man buvo labai aktuali. Susirinko labai šaunūs kursų dalyviai – mokytojai iš Suomijos, Graikijos, Rumunijos, Kroatijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Lietuvos. Visų pristatymai apie savo šalį, mokyklą, švietimo sistemą išsiskyrė originalumu. Veiklos vyko pagal griežtai nustatytą planą, buvo laikomąsi darbotvarkės. Teorines žinias apie daugiakultūrines kompetencijas, koks turi būti mokytojas dėstantis daugiakultūrinėje klasėje, dėstė profesorė iš Daugpilio universiteto Inga Belousova ir mokslų daktarė Marite Kravele. Visi kursų dalyviai ne kartą buvo suskirstyti į skirtingas grupes, kuriose atliko, o paskui pristatė įvairais užduotis, pateiktis, mintis ir idėjas.

Lektorius Jose Luis Santos pristatė darbą Moodle platformoje.

Labai įdomus buvo lektoriaus Vitor Costa praktinis užsiėmimas su interaktyviomis lentomis, kur kiekvienas kursų dalyvis turėjo atlikti linksmas ir išradingas užduotis. Manau, kad šiuos parodytus pavyzdžius puikiausiai pritaikysiu savo pamokų metu.

Pažintis su sostine irgi buvo suorganizuota netradiciškai. CFAE SEIXAL švietimo centro direktorius visus dalyvius suskirstė į grupeles, kuriose buvo skirtingų šalių atstovai. Aš patekau į labai šaunią grupę kartu su bulgare ir suome. Kiekvienas gavome bilietą galiojantį visą dieną ir užduotį, kurią galėjome perskaityti tik nusileidę į metro. Mūsų užduotis buvo surasti įvairius architektūrinius ir kultūrinius objektus ir nusifotografuoti prie jų. Pažintis su Lisabona buvo įdomi.

   Kvalifikacijos kursų organizatoriai ne tik suteikė mums įdomių teorinių, praktinių žinių, bet ir stengdamiesi, kad mes kuo daugiau sužinotumėm apie Lisaboną ir jos nuostabias apylinkes. Neapsakomi jausmai aplankė stovint šimto metrų aukštyje pačioje vakariausioje Europos vietoje Capa da Roca, kur šėlstantis vandenynas skalauja olas. XVI amžiaus portugalų poetas, Luís de Camões aprašė Cabo da Roca "...kur baigiasi žemė ir jūra prasideda...".

   Liko prisiminimai ir nuotraukos iš okeanariumo, Sintros, Seixal bibliotekos, Cristo Rei – milžiniškos statulos, suprojektuotos pagal žymųjį Kristaus Atpirkėjo monumentą Rio de Žaneire, išskėstomis rankomis jis stovi ant pietinio Tėžo upės kranto. Liko daugybė naujų draugų, su kuriais jau planuojame tolesnius projektus.

 

Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursus finansuoja Mokymosi visą gyvenimą programa, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.  Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą. 

 

 

 

eTwinning programos tarptautinis profesinės raidos seminaras „Web 2.0 technologijos švietime“  vyko š.m. birželio 10-12d. Vilniuje, skirtas įvairių dalykų mokytojams, turintiems patirtį eTwinning programoje  ir norintiems daugiau sužinoti bei praktiškai išbandyti Web 2.0 technologijas.

Skaityti pranešimai:

Pirmoji diena:

    
* Anne Gilleran eTwinning CPT, pedagoginis koordinatorius  eTwinning ir profesinis
mokytojų tobulėjimas";
    
* Dr. Eugenijus Kurilovas eTwinning vadovas, Lietuvos NPT Web 2.0 technologijų
taikymas švietime";
    
* Stasė Riškienė, Lietuvos eTwinning ambasadorius, "
Web 2.0 based project sites";
         
Antroji diena:

    
* Seminaras 1 -
Mobile learning and cooperation, practical work with iPod’s (Staselė Riškienė, Lithuanian eTwinning ambassador);
    * Seminaras 2 -  Collaboration environment for learning resources and tools (LeMill) (Gitana Kaupienė, English teacher, Kėdainiai Šviesioji gymnasium);
    * Seminaras 3 -  Web 2.0 tools: tags, ratings and comments for educational use of learning resources (use of eQNet travelwell tag as an example of hands-on) (Elena Shulman and Silvia Panzavolta, EUN);

Trečioji diena:

   
* Liutauras Ivoška, LLP Comenius representative, „eTwinning and Comenius“;
    * Edita Grybienė, eTwinning and Commenius English teacter, „The eTwinning and Comenius experience“;
    * Stasė Riškienė, Lithuanian eTwinning ambassador, „Results of the workshop ‘Mobile Learning and Cooperation“.

„Graikija – Europos kultūros lopšys. Nuo Antikos iki dabartinių laikų.

 2 programa: Atėnai- Aegina“

 2010 m. liepos 17-25 d.

 

Šią vasarą dalyvavau puikiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie finansuojami iš Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig / Comenius paprogramės, skirtos švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

                     Kursus organizavo Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga – NEOHEL - Šiuolaikinės Graikijos ir Europos studijų leidiniai. Dalyviai – mokytojai iš Ispanijos, Italijos, Islandijos, Suomijos, Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Rumunijos.

                       Pirmoji kursų dalis vyko Atėnuose ir jų apylinkėse. Lydimi profesionalios gidės Kapi Panoi lankėmės Cape Sounion iškyšulyje Poseidono šventykloje, Nacionaliniame Archeologijos muziejuje, Akropolyje bei labai įdomios architektūros Akropolio muziejuje.  

Antroji kursų dalis - Aeginos saloje, kur buvo pirmoji Graikijos sostinė. Pirma diena buvo skirta susipažinimui su žymiausiomis Aeginos salos vietomis - Antikos griuvėsiais ir šalia esančiu archeologijos muziejumi, vėliau autobusu vykome šv. Nektarijaus vienuolyną ir į Apolono šventyklos griuvėsius, esančius labai vaizdingoje salos vietoje ant kalvos. Visur mus lydėjo ir išsamiai pasakojo gidė Kapi Panou. Vakare laukė organizatorių siurprizas - kelionė laiveliu į šalia esančias saleles - Aponissos ir Agkistri. Matėme nepaliestą gamtą, daugybę gyvūnų ir paukščių.  

Paskaitos prasidėjo įvadu į graikišką muziką ir graikiškas dainas. Lektorė Eleana Raftopoulou išdalino puikiai paruoštus aplankus su nacionalinių instrumentų nuotraukomis ir aprašais, dainų žodžiais graikų ir anglų kalbomis, autorių nuotraukomis ir aprašymais. Visi mokėmės žodžius ir dainavome nuostabią graikišką dainą. Pasakojimus lydėjo puikiai paruoštos prezentacijos. Po to vyko dalyvių prisistatymų pirmoji dalis. Savo šalis pristatė ispanai, lietuvės ir rumunai. Kiti dalyviai prisistatė sekančią dieną. Dalyvių prisistatymai buvo labai įdomūs, nuoširdūs, visi vieni kitus apdovanojo mažytėmis dovanėlėmis. Vakare paskaitą apie Graikijos istoriją skaitė žymus profesorius K. Bouraselis.  

Kitą dieną susipažinome su graikų folkloro kultūra ir menu, senąja architektūra (lektorė Caterina Korre). Po pietų tęsėsi dalyvių prisistatymai. Visi kursų dalyviai apmąstė tolimesnę projektinę veiklą, pildė organizatorių parengtas anketas, klausimynus, vertino seminarą, jo naudą dalyviams, jų mokiniams ir jų mokykloms. Vėliau kursų organizatorė ir graikų kalbos mokytoja bei knygų autorė Evangelista Georgantzi pristatė įvadą į graikų kalbos abėcėlę supažndino su svarbiausiais garsais, jų tarimu, rašymu. Vakare vyko graikiškų šokių vakaras viešbučio terasoje. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai mokėsi tradicinių graikų šokių.   

 Medžiaga atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijos požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

BETT (British Education and Teaching with Technology) paroda

 

 

 

Londonas 2011 metai sausio 12-15 d.

Tai kitų metų BETT (British Education and Teaching with Technology) parodos laikas.

Jei esi atviras IKT naujovėms, dar Tave vilioja kelionių ir naujovių žavesys. Laikas pradėti planuoti ir šį nuotykį.

 

Ši paroda - didžiausia Jungtinėje Karalystėje, kurioje galima susipažinti su IKT taikymo švietimo sistemoje naujausiomis tendencijomis, pažangiausiais sprendimais, bei naujais IKT integracijos į ugdymą metodais, išbandyti platų įvairių IKT tiekėjų švietimui siūlomų produktų spektrą, dalyvauti seminaruose bei praktiniuose užsiėmimuose.

Šiais metais paroda organizuota 26-jį kartą. Joje dalyvavo apie 700 dalyvių ir apie trisdešimt tūkstančių lankytojų iš viso pasaulio, norinčių į savas mokyklas parvežti naujausias kompiuterines programas ir idėjas, kaip IT galėtų paįvairinti ugdymo(si) procesą.

Užsiregistravome ir nusipirkome bilietus dar rudenį. Artėjant parodos laikui vis dažniau lankė elektroniniai organizatorių laiškai iš Londono. O atšalus orams ir pranešimai, kad paroda tikrai įvyks ir lankytojai bus šildomi kava. Dieną prieš išvykstant pašto dėžutėje radau laišką su dalyvio kortele, parodos planais ir bendra parodos informacija. Parodos erdvės paliko didelį įspūdį, viskas buvo puikiai organizuota.

Garsios firmos pristatė savo sukurtas naujoves. Kadangi projekto dėka savo kabinete turiu Smart interaktyvią lentą, daugiausia dėmesio skyriau šios firmos produkcijai ir naujovėms, dalyvavau jų organizuojamuose seminaruose. Praktiškai išbandžiau 3D technologijos galimybes, naujos kartos interaktyvius stalus, lentas. Gamintojai siūlė savo programų demo versijas.

 Tai buvo mano pirmoji viešnagė Londone, todėl stengiausi kuo daugiau pamatyti. Turėjome puikų vadovą Saulių Vilutį Šiaulių centro pradinės mokyklos mokytoją, pamatėme tikrai labai daug ir pažinome šį nuostabų miestą.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Italijoje

    2008 m. liepos 14-19 d. Veronoje (Italija) dalyvavau Comenius/Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Mobilusis  mokymas: žaidimų metodikos panaudojimas edukaciniame kontekste“, kursuose dalyvavo Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Bulgarijos, Slovėnijos, Turkijos, Suomijos, Belgijos ir Lietuvos mokytojai bei dėstytojai.

    Teorinių paskaitų metu buvo pateikta mobiliojo mokymo metodų šiuolaikiniame švietime apžvalga, supažindinta su ILGRECO projekto edukacine žaidimo aplinka, pristatyti pedagoginiai ir andragoginiai projekto metu paruoštos metodikos aspektai. Individualiai konsultuojami dalyviai savo parengtą mokomąją medžiagą perkėlė į mobiliojo mokymo paketus. Visus sudomino ir 6BP projekto eMapps.com žaidybinės mokymo formos bei naujos kartos mobiliųjų prietaisų panaudojimo galimybės ugdymo procese.

Pažintinės ekskursijos metu lankėmės Veronos senamiestyje, Dantės aikštėje, Džuljetos kiemelyje. Nepamirštamą įspūdį paliko Verdžio opera ,,Nabukas“, kuri vyko Arenoje - viename iš žymiausių iki mūsų laikų išlikusių Romos amfiteatrų. Mėgstantys gamtą grožėjosi Gardos terminio parko augalija ir nepakartojamu Venecijos grožiu.

Kvalifikacijos kursai

Ispanijoje - Portugalijoje

2009-04-02-11

"Mokyklinė robotų technika"

 

 

 

 

 

 

 

  Per mokinių pavasario atostogas dalyvavau seminare "Mokyklinė robotų technika". Seminaro metu lankėmės keliuose Portugalijos universitetuose, taip pat vidurinėse mokyklose, susipažinome su mokytojais, jų darbais. Mokėmės praktiškai konstruoti lego robotukus. Universitete apžiūrėjome robotus mokančius žaisti futbolą.

  Aplankėme daugybę gražių vietų, žavėjomis portugališka priešvelykine savaite, Verbų sekmadieniu, Porto, Bragos miestais. Ispanijoje lankėmės Sanjago de Compastelos Katedroje, lankėme šventojo Jokūbo kapą.

Parengiamasis seminaras

Italijoje, Sicilijoje,

Palerme 2008-11-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Šio seminaro tikslas rasti partnerius Comenius daugiašaliam projektui.

dalyvavo mokytojai iš Ispanijos, Graikijos, Vengrijos, Prancūzijos, Turkijos ir įvairių Sicilijos vietovių. Sutarta dėl daugelio projektų.

Mūsų mokykla pasirinko projektą "Muziejai Europoje...kelionė į žinias!"

Susitikimo metu apžiūrėjome Palermą, lankėmės botanikos sode, priešistorinėse olose.

 

Ši veikla finansuojama remiant Europos Komisijai. Veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Dokumentas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.