Pelnytas pagyrimas

reikalingas vaikams

kaip saulės

šviesa gėlėms.

free website

Apie mus

Ugdymo organizavimas 2015–2016 mokslo metais

Ugdymo organizavimas 2015–2016 mokslo metais:

 

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas gegužės 31 dieną.
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis - 32.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.


Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

I pusmetis rugsėjo 1 d.- sausio 22 d. 

II pusmetis sausio 25 d.- birželio 3 d. ( gegužės 31 d.)

 

 

Pradinio ugdymo mokinių atostogos numatomos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2015-10-26

2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2015-12-28  

2016-01-08

Pavasario (Velykų)

2016-03-21

2016-03-25

Vasaros:

2016-06-01

2016-08-31


1-4  ir 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10  mokymosi dienų atostogos:

Papildomos atostogos

Prasideda

Baigiasi

1-4,5 kl.

2016-02-15

2016-02-19

1-4,5 kl.

2016-03-29

2016-04-04

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti pradinių ir 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.