Pelnytas pagyrimas

reikalingas vaikams

kaip saulės

šviesa gėlėms.

free website

Pamokos

Pamokų tvarkaraštis I pusmetis 4 a klasė

  Pirmadienis   Antradienis
1 Lietuvių kalba 1 Lietuvių kalba
2 Lietuvių kalba 2 Lietuvių kalba
3 Kūno kultūra 3 Anglų kalba
4 Matematika 4 Choreografija
5 Pasaulio pažinimas 5 Muzika
6 Klasės valandėlė 6  
       
  Trečiadienis   Ketvirtadienis
1 Tikyba 1 -
2 Matematika 2 Kūno kultūra
3 Anglų kalba 3 Matematika
4 Lietuvių kalba 4 Lietuvių kalba
5 Pasaulio pažinimas 5 Matematika (modulis)
6   6 Etika
   Sporto būrelis
   
  Penktadienis    
1 Muzika    
2 Matematika    
3 Lietuvių kalba    
4 Dailė ir technologijos    
5 Dailė ir technologijos    
6      

Teisingai užrašykime sąsiuvinių viršelius.

Panevėžio Rožyno progimnazijos

4a klasės mokinės

Karinos Pilaitytės

Matematikos darbai

Būreliai